Více informací : info@ttour.eu nebo na tel: +420 604 118 467

Fotbalový turnaj


Co?:       Fotbalový turnaj – 4+1
Kdy?:
Kde?:


Podmínky účasti:       Soutěže se může zúčastnit max. 8 mužstev. Všichni účastníci startují na vlastní náklady a nebezpečí
Přihlášky: E-mailem na adresu: info@ttour.eu
Systém: O hracím systému bude rozhodnuto před zahájením turnaje podle počtu přihlášených. Každý účastník/dvojice má zajištěny minimálně 4 utkání.
Startovné: 500,-- Kč za team
Různé: - šatny, sprchy k dispozici
- občerstvení po celý den
- doprovodným programem provede Jolana Smyčková